ثبت جهانی سگ ایرانی

ثبت جهانی سگ ایرانی

مفتخریم تا اولین هدیه سال ۱۳۹۶ را به دست اندکاران ارگانی و خصوصی سگهای کار اهدا کنیم. پس از گذشت بیش از یک قرن بالاخره بزرگترین گام در راستای سازماندهی بین‌المللی نژادهای ایرانی سگ برداشته شد. فرآیند ثبت جهانی سگ…

 تقسیم بندی سگ ها در فدراسیون جهانی سگ(FCI)

تقسیم بندی سگ ها در فدراسیون جهانی سگ(FCI)

گروه اول: سگ های گله گاو و گوسفند مانند ژرمن شپرد، گروه دوم: نژادهای پینچر، اشنازر، مولوسوئید و سگ های گله ی گاو و گوسفند و کوهستان سوئیس مانند قفقازی سگ گله ی اسیای میانه گروه سوم: تریرها گروه چهارم:…